RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIITrapeta zarny
WokPet VI
RozOss IITrapeta (...) proprie dicitur lapis molendinarius quo in domibus tornantur frumenta uel pultes vlg. zarny
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet IITrapeta szarnow
WokPet III
WokPet IV
WokLubTrapeta vel trapetum eyn zelbret... czyelbrat
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.