laszkhtacz

Catilio (...) id est deglutire uel sonare ut catulus Item quidam dicunt catillo (...) id est *ritillare proprie laszkhtacz XV p. post. RozOss II 41v

Wyraz hasłowy Łasktać Hasło konkordancji Catillo
Wyraz(y) w transliteracji laszkhtacz Podstawa glosowania catilio, *ritillare
Język wyrazu obcego łaciński
104
Komentarz paleograficzny W rękopisie błędnie ritillare zamiast titillare.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łasktać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) łasktać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.