RozPaulCatillo (...) id est [|...|] titillare proprie lleszkthacz
WokRacz
WokJag
RozKapCatilio (...) est deglutire uel sonare ut catulus Item quidam dicunt catillo (...) id est titillare proprie laszktacz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet VTitillare laszkthacz
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICatilio (...) id est deglutire uel sonare ut catulus Item quidam dicunt catillo (...) id est *ritillare proprie laszkhtacz
RozOss IIICatilio (…) id est deglutire uel sonare ut catulus Item quidam dicunt catulio (...) id est titilare vlg. lesktacz
RozOss I<C>atilio (...) est deglutire uel sonare ut catulus Item quidam <dicunt> cathilio (...) id est *catillare proprie laszk<t>acz
WokPet I
WokPet IICatillo lesktacz
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.