lleszkthacz

Catillo (...) id est [|...|] titillare proprie lleszkthacz 1440 RozPaul 45v

Wyraz hasłowy Łesktać Hasło konkordancji Catillo
Wyraz(y) w transliteracji lleszkthacz Podstawa glosowania catillo, titillare
Język wyrazu obcego łaciński
1150

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 45
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łesktać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) łesktać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Tryb oznajmujący
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.