lesktacz

Catilio (…) id est deglutire uel sonare ut catulus Item quidam dicunt catulio (...) id est titilare vlg. lesktacz XV p. post. RozOss III 21v

Wyraz hasłowy Łesktać Hasło konkordancji Catillo
Wyraz(y) w transliteracji lesktacz Podstawa glosowania catilio, titilare
Język wyrazu obcego łaciński
926

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 21
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25-26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łesktać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) łesktać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.