brzeczka

Braxibium (...) dicitur esse illud quod primo exit de braseo cum coquitur ceruisia proprie brzeczka 1440 RozPaul 38r

Wyraz hasłowy Brzeczka Hasło konkordancji Braxidium
Wyraz(y) w transliteracji brzeczka Podstawa glosowania braxibium
Język wyrazu obcego łaciński
1043

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brzeczka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brzeczka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.