RozPaulBraxibium (...) dicitur esse illud quod primo exit de braseo cum coquitur ceruisia proprie brzeczka
WokRacz
WokJag
RozKapBraxidium (…) et dicitur esse illud quod primo exit de braseo cum coquitur ceruisia proprie brzecka
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIBraxibium (...) dicitur esse illud quod prius exit de braseo cum coquitur ceruisia proprie brzeczka
RozOss IIIBraxidium (…) dicitur esse illud quod primo exit de braseo vlg. brzeczca
RozOss IBraxibium (...) dicitur quod prius exit de braseo cum quoquitur ceruisia vlg. br<z>aczka
WokPet I
WokPet IIBrixinium wrzeczka
WokPet IIIBraxivium brzyeczka
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.