br<z>aczka

Braxibium (...) dicitur quod prius exit de braseo cum quoquitur ceruisia vlg. br<z>aczka XV p. post. RozOss I 40va

Wyraz hasłowy Brzeczka Hasło konkordancji Braxidium
Wyraz(y) w transliteracji br<z>aczka Podstawa glosowania braxibium
Język wyrazu obcego łaciński
1437

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brzeczka (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Brzęczka
Forma (w transkrypcji) brzęczka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.