albo

Apium est nomen herbe sic dictum eppig *pedrosky vel wloczągą, pczelnyk albo opych ca 1500 WokLub 11v

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Apium
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
1092
Komentarz paleograficzny Glosy pedrosky vel wloczągą na l. marg. innym atramentem niż pczelnyk albo opych na p. marg.
Wydawca (a za nim Sstp) cytuje najpierw glosy z p. marg, a potem z l. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.