Albo

spójnik

Formy gramatyczne


Spójnik współrzędny
forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
a<lbo> ca 1500 WokLub 46r
albo 1440 RozPaul 152v ca 1500 WokLub 147r
albo ca 1500 WokLub 66r ca 1500 WokLub 68v

Znaczenia

Przypis

Sstp I 22a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.