albo

<S>ilurus (...) est piscis parws et minutus mląnka albo *mrzeywka XV p. post. RozOss I 184ra

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Silurus
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2613

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 184
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.