albo

Irritare id est prouocare vnde in psalmis Irritat aduersarius nomen tuum etc. vel euacuare debilitare nagabacz albo drasznycz albo wnyvecz obroczycz ca 1500 WokLub 70v

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Irritare
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5999
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosy: nagabacz albo drasznycz, na p. marg. innym odcieniem atramentu: albo wnyvecz obroczycz; cytowany fragment biblijny to Psal 73, 10.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 70
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.