albo

Locusta eyn hewschreck vel est genus herbarum myodvnką albo kobylka vermis quidam ca 1500 WokLub 76v

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Locusta
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania vel
Język wyrazu obcego łaciński
4404
Komentarz paleograficzny Na p marg glosa myodvnką, na l marg innym atramentem albo kobylka vermis quidam (tym samym atramentem poprawiony błąd w druku: berbarum na herbarum).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 76
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.