albo

Vmbo (…) ein buckeler paveza albo tharczą vel na tharczy gvsz ca 1500 WokLub 147r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Umbo
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5930
Komentarz paleograficzny Glosy paveza albo tharczą zapisane innym atramentem niż vel na tharczy gvsz; w wyrazie tharczą litera r nadpisana pomiędzy a a c

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.