albo

Debitor vynovayczą albo dlvsznyk ca 1500 WokLub 37r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Debitor
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
1431
Komentarz paleograficzny W tym samym wierszu drukowane hasło Debitor schuldiger, na marginesie powtórzony odręcznie wyraz hasłowy, a po nim polskie odpowiedniki.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 37
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.