albo

Sagimen est pinguedo porcorum schmaltz sądlo albo smalcz ca 1500 WokLub 118v

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Sagimen
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3845
Komentarz paleograficzny W w. 18 przy haśle Sagimen na p. marg. glosy sądlo albo smalcz. Na l. marg. w. 18-19 innym atramentem glosy thopyone sządlo szmalcz, cienka linia łączy ten drugi dopisek z wyrazem hasłowym Sagina drukowanym w w. 19. Wydawca podaje wszystkie glosy w kontekście hasła Sagimen.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 118
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.