albo

Livor (...) id est [[in..dia]] invidia contencio violatio … dicitur eciam wlnus vnde illud cuius livore sanati sumus vlg. othokem albo szynosczya 1440 RozPaul 152v

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Livor
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2429
Komentarz paleograficzny Część tekstu dosyć trudno czytelna z powodu uszkodzenia rękopisu. Wyraz invidia wpisany w górnej części dolnego marginesu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.