albo

Statua eyn seuwl vel est imago vel symulachrum slvp albo szocha ca 1500 WokLub 130r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Statua
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania vel
Język wyrazu obcego łaciński
4730
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa slvp, na p. marg. glosy albo szocha. Glosę albo poprzedza skreślony przez glosatora fragment wyrazu [[ab]].

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.