albo

Loculus id est bursa, Iohannes XII: Fur erat et loculos habens; item feretrum Lucas VII: et tetigit loculum mary albo drzewsko ca 1500 WokLub 76v

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Loculus
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
4403
Komentarz paleograficzny Na l marg glosa "mary", na p marg glosy: "albo drzewsko".
Jo 12, 6.
Luc 7, 14.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 76
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.