albo

Pensio est tributum vel precium vel ponderatio wochenzynsz czynsz albo sosch, pensio ciu<ilis> sosch (miescki) albo [[czys]] c<zynsz> myesczky ca 1500 WokLub 98r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Pensio
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3264
Komentarz paleograficzny Wyrazy ciu<ilis> i c<ynsz> obcięte przy oprawie, drugi z nich poprzedzony skreślonym fragmentem wyrazu [[czys]].
Notatka glosatora ma charakter eliptyczny. W nawiasie wpisujemy wyraz określający (miescki), prawdopodobnie celowo pominięty przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.