syrwatka

Bebulca syrwatka seu baculca dicitur proprie capalica XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy Serwatka Hasło konkordancji Babulca
Wyraz(y) w transliteracji syrwatka Podstawa glosowania bebulca
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona
Numer
Folio/kolumna PUSTE ŚWIADOMIE
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Serwatka (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Syrwatka
Forma (w transkrypcji) syrwatka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 6.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.