*chrzasczhcka

Cartilago (...) ... Et teneritas ossium uel est os molle ut auris uel naris proprie *chrzasczhcka 1440 RozPaul 44r

Wyraz hasłowy (Chrząstka) Hasło konkordancji Cartilago
Wyraz(y) w transliteracji *chrzasczhcka Podstawa glosowania cartilago
Język wyrazu obcego łaciński
1148
Komentarz paleograficzny W glosie prawdopodobnie błąd kopisty.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Chrząstka) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Chrząszczka
Forma (w transkrypcji) chrząszczka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.