RozPaulCartilago (...) ... Et teneritas ossium uel est os molle ut auris uel naris proprie *chrzasczhcka
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICartilago (...) est *tenacitas ossium uel os molle ut naris vel auris proprie *chrzesztek
RozOss IIICartilago (…) est teneritas ossium uel est os molle ut naris uel auris vlg. *chrzestec
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubCartilago est naris vel auris teneritudo et est durior carne et mollior osse knorpelpein chrząslką
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.