*chrzesztek

Cartilago (...) est *tenacitas ossium uel os molle ut naris vel auris proprie *chrzesztek XV p. post. RozOss II 40r

Wyraz hasłowy (Chrząstek) Hasło konkordancji Cartilago
Wyraz(y) w transliteracji *chrzesztek Podstawa glosowania cartilago
Język wyrazu obcego łaciński
1215
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty w łac. wyrazie tenacitas zamiast teneritas.
Por. RozPaul 44r.
Kopista zapisał polski wyraz bez zaznaczenia nosowości.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Chrząstek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Chrzęstek
Forma (w transkrypcji) chrzęstek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.