*chrzestec

Cartilago (…) est teneritas ossium uel est os molle ut naris uel auris vlg. *chrzestec XV p. post. RozOss III 19v

Wyraz hasłowy (Chrząstek) Hasło konkordancji Cartilago
Wyraz(y) w transliteracji *chrzestec Podstawa glosowania cartilago
Język wyrazu obcego łaciński
1562
Komentarz paleograficzny Kopista zapisał polski wyraz bez zaznaczenia nosowości.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 19
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Chrząstek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Chrzęstek
Forma (w transkrypcji) chrzęstek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.