moscz

Achazya (...) est succus expressus a *ponis uel piris uel prunellis uel cerosis proprie moscz vel kerzstrąk 1440 RozPaul 5v

Wyraz hasłowy Moszcz Hasło konkordancji Achasia
Wyraz(y) w transliteracji moscz Podstawa glosowania achazya
Język wyrazu obcego łaciński
118
Komentarz paleograficzny W rękopisie błędnie ponis zamiast pomis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 5
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Moszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) moszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.