RozPaulAchazya (...) est succus expressus a *ponis uel piris uel prunellis uel cerosis proprie moscz vel kerzstrąk
WokRacz
WokJag
RozKapAchasia (...) est succus expressus a pomis uel piris <uel> *brumellis uel cerosis proprie moscz uel kerstrag
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAchasia (...) est succus expressus a pomis uel piris uel prunellis vel cerasis proprie moszcz uel kyelstrąnk
RozOss III
RozOss IAChasia (...) est succus expressus de pomis uel piris vel prvnellis uel cerosis proprie moscz al. kyerstrang
WokPet I
WokPet IIAchasia… succus expressus ex pomis prunellis cerasis proprie kyerstrang
WokPet IIIAchasia moscz vel kerstrąg
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.