kerzstrąk

Achazya (...) est succus expressus a *ponis uel piris uel prunellis uel cerosis proprie moscz vel kerzstrąk 1440 RozPaul 5v

Wyraz hasłowy Kiersztrąg Hasło konkordancji Achasia
Wyraz(y) w transliteracji kerzstrąk Podstawa glosowania achazya
Język wyrazu obcego łaciński
119
Komentarz paleograficzny W rękopisie błędnie ponis zamiast pomis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 5
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26-27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiersztrąg (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kierzsztrąg czy Kierzstrąg
Forma (w transkrypcji) kierzsztrąg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też lekcja kierzstrąg.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.