Kiersztrąg czy Kierstrąg, Kielstrąg, Kierzsztrąg czy Kierzstrąg

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik kielstrąg XV p. post. RozOss II 3r
kiersztrąg 1450 RozKap 5r XV p. post. WokPet III 10
kierzsztrąg 1440 RozPaul 5v

Znaczenia

Pochodzenie

germanizm

Przypis

Sstp III 276a

Uwagi i bibliografia

Korbut G. 1893: Wyrazy niemieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym. Dodatek do tejże rozprawy, "Prace Filologiczne" IV, s. 345–560.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.