kyelstrąnk

Achasia (...) est succus expressus a pomis uel piris uel prunellis vel cerasis proprie moszcz uel kyelstrąnk XV p. post. RozOss II 3r

Wyraz hasłowy Kiersztrąg Hasło konkordancji Achasia
Wyraz(y) w transliteracji kyelstrąnk Podstawa glosowania achasia
Język wyrazu obcego łaciński
24
Komentarz paleograficzny W wyrazie Achasia inicjał wspólny z poprzednim wyrazem hasłowym Achaton.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 3
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiersztrąg (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kielstrąg
Forma (w transkrypcji) kielstrąg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 13.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.