kyerstrank

<I>dromalum (...) est illud quod fit ex aqua et malis maciatus proprie kyerstrank XV p. post. RozOss I 101vb

Wyraz hasłowy Kiersztrąg Hasło konkordancji Hydromelum
Wyraz(y) w transliteracji kyerstrank Podstawa glosowania <i>dromalum
Język wyrazu obcego łaciński
2704

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiersztrąg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kiersztrąg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też transkrypcja kierstrąg.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.