RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapIdromollium (...) est illud quod fit ex aqua et malis id est pomis manans Et dicitur ab idro id est malum id est pomum vlg. geblecznyk
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIIdromalum (...) est illud quod fit ex aqua et malis macianis proprie kyerstrug
RozOss III
RozOss I<I>dromalum (...) est illud quod fit ex aqua et malis maciatus proprie kyerstrank
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.