kyerstrug

Idromalum (...) est illud quod fit ex aqua et malis macianis proprie kyerstrug XV p. post. RozOss II 110v

Wyraz hasłowy Kiersztrąg Hasło konkordancji Hydromelum
Wyraz(y) w transliteracji kyerstrug Podstawa glosowania idromalum
Język wyrazu obcego łaciński
455
Komentarz paleograficzny Być może pisarz zaznaczył samogłoskę nosową ą przez u.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 110
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiersztrąg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kiersztrąg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też lekcja kierstrąg.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.