kerstrag

Achasia (...) est succus expressus a pomis uel piris <uel> *brumellis uel cerosis proprie moscz uel kerstrag 1450 RozKap 5r

Wyraz hasłowy Kiersztrąg Hasło konkordancji Achasia
Wyraz(y) w transliteracji kerstrag Podstawa glosowania achasia
Język wyrazu obcego łaciński
1643
Komentarz paleograficzny Kopista prawdopodobnie opuścił drugie vel, a po nim zam. prunellis zapisał brumellis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 5
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiersztrąg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kiersztrąg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też lekcja kierstrąg.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.