moscz

AChasia (...) est succus expressus de pomis uel piris vel prvnellis uel cerosis proprie moscz al. kyerstrang XV p. post. RozOss I 11vb

Wyraz hasłowy Moszcz Hasło konkordancji Achasia
Wyraz(y) w transliteracji moscz Podstawa glosowania achasia
Język wyrazu obcego łaciński
1440
Komentarz paleograficzny W wyrazie cerosis w górnej części liter -os- znajduje się dziurka, przez którą przebija litera t z następnej karty.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Moszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) moszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.