moszcz

Achasia (...) est succus expressus a pomis uel piris uel prunellis vel cerasis proprie moszcz uel kyelstrąnk XV p. post. RozOss II 3r

Wyraz hasłowy Moszcz Hasło konkordancji Achasia
Wyraz(y) w transliteracji moszcz Podstawa glosowania achasia
Język wyrazu obcego łaciński
19
Komentarz paleograficzny W wyrazie Achasia inicjał wspólny z poprzednim wyrazem hasłowym Achaton.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 3
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Moszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) moszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 13 (z błędną datą 1476) jako sim.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.