przeklad

Asillum przeklad ca 1500 WokLub 14v

Wyraz hasłowy Przekład Hasło konkordancji Asillum
Wyraz(y) w transliteracji przeklad Podstawa glosowania asillum
Język wyrazu obcego łaciński
1205
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu bez związku z drukowanym obok hasłem: Asilum est domus refugii quam Romulus fecit sed modo ecclesia, et dicitur ab a, quod est sine, et silen, quod est tractus, quia non sit phas alicui ibi tangere et offendere alium. Sed Asilus est musca, eyn breme. Versus: turbat asilus apes, miseris succurrit asilum.
Zdaniem wydawcy: oczywisty błąd, ma być zapewne asellium, podobnie jak subsellium, supersellium, zob. wyżej podkład siodłowy (Erz 70).
Sstp nie podaje znaczenia.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przekład (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przekład
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 79.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 79.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.