prok

Vinea dicitur quod machina bellica que proprie dicitur cattus et est facta de asseribus vlg. prok 1476 RozOss II 246r

Wyraz hasłowy Prok Hasło konkordancji Vinea
Wyraz(y) w transliteracji prok Podstawa glosowania vinea
Język wyrazu obcego łaciński
1211

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 246
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prok (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) prok
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Meyer, Joseph, "Roman Siege Machinery and the Siege of Masada" (2012). 2012 AHS Capstone Projects. Paper 14.
digitalcommons.olin.edu

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.05.2024 r.