myxtath

Baiulus id est portator eyn trager myxtath ca 1500 WokLub 17r

Wyraz hasłowy Mikstat Hasło konkordancji Baiulus
Wyraz(y) w transliteracji myxtath Podstawa glosowania baiulus
Język wyrazu obcego łaciński
1271
Komentarz paleograficzny Glosa myxtath na lewym marginesie, w tym samym wierszu hasło łac. i odpowiednik pol. baiuli myxtaczy dopisane na prawym marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 17
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mikstat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mikstat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też lekcja miksztat.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 45 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 45.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.