Mikstat czy Miksztat

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik mikstat ca 1500 WokLub 17r

liczba mnoga
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik mikstaci ca 1500 WokLub 17r ca 1500 WokLub 144r

Znaczenia

Pochodzenie

germanizm

Przypis

Sstp IV 251b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.