ocxa

Dextralis (...) dicitur securis sc. dolabrum proprie ocxa 1440 RozPaul 71r

Wyraz hasłowy Oksza Hasło konkordancji Dextralis
Wyraz(y) w transliteracji ocxa Podstawa glosowania dextralis, securis, dolabrum
Język wyrazu obcego łaciński
1415

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 71
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oksza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oksza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.