RozPaulDextralis (...) dicitur securis sc. dolabrum proprie ocxa
WokRacz
WokJag
RozKapDextralis (...) securis sc. dolabrum vlg. ocszą [[dloto]]
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss IIIDextralis (...) dicitur seccuris sc. dolabrum vlg. oxa
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.