oxa

Dextralis (...) dicitur seccuris sc. dolabrum vlg. oxa XV p. post. RozOss III 47r

Wyraz hasłowy Oksza Hasło konkordancji Dextralis
Wyraz(y) w transliteracji oxa Podstawa glosowania dextralis , seccuris, dolabrum
Język wyrazu obcego łaciński
6397

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oksza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oksza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.