rostargnenye

Diripere id est auferre [aufere] Inde dirreptum id est predatum uel raptum Inde direpcio id est disolucio proprie rostargnenye 1440 RozPaul 75r

Wyraz hasłowy Roztargnienie Hasło konkordancji Diripere
Wyraz(y) w transliteracji rostargnenye Podstawa glosowania direpcio, disolucio
Język wyrazu obcego łaciński
1425

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Roztargnienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) roztargnienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.