RozPaulDiripere id est auferre [aufere] Inde dirreptum id est predatum uel raptum Inde direpcio id est disolucio proprie rostargnenye
WokRaczDirripere vlg. rostargnącz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIDiripere id est aufferre inde direptum id est raptum uel predatum Inde direpcio id est disolucio [id est disolucio] proprie rostargnyenye
RozOss IIIDirripere id est aufere uel direptum id est raptum uel predatum esse Inde direpcio id est desolucio vlg. rostargnen[e]ye
RozOss I<D>iripere id est aufferre Inde direpcio id est disolucio proprie rostargacz
WokPet I
WokPet IIDirepcio rostargnyenye
WokPet III
WokPet IV
WokLubDiripere id est vastare rozervącz
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.