polizacz

Abligurio onis pro eodem sc. comedo proprie polizacz XV p. post. RozOss I 11ra

Wyraz hasłowy Polizacz Hasło konkordancji Abligurio
Wyraz(y) w transliteracji polizacz Podstawa glosowania abligurio, comedo
Język wyrazu obcego łaciński
1435

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Polizacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) polizacz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.