RozPaulAbligurio onis pro eodem sc. comedo proprie polyszacz
WokRacz
WokJag
RozKapAbligurio pro eodem comedo proprie polizacz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAbligurio onis pro eodem sc. comedo onis proprie polizacz (...)
RozOss III
RozOss IAbligurio onis pro eodem sc. comedo proprie polizacz
WokPet I
WokPet II
WokPet IIIAbligurio polyszacz
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.