polyszacz

Abligurio onis pro eodem sc. comedo proprie polyszacz 1440 RozPaul 4v

Wyraz hasłowy Polizacz Hasło konkordancji Abligurio
Wyraz(y) w transliteracji polyszacz Podstawa glosowania abligurio, comedo
Język wyrazu obcego łaciński
73

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 4
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Polizacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) polizacz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
W rękopisie podstawa glosowania abligurio z końcówką rzeczownikową -onis; w Słśp: abligurio i SłpPl: abligurrio (abligurio) tylko jako czasownik.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.