polizacz

Abligurio pro eodem comedo proprie polizacz 1450 RozKap 4v

Wyraz hasłowy Polizacz Hasło konkordancji Abligurio
Wyraz(y) w transliteracji polizacz Podstawa glosowania abligurio
Język wyrazu obcego łaciński
1639
Komentarz paleograficzny W RozKap nie ma informacji gramatycznej, ale w RozPaul, RozOss I, II, III: Abligurio, onis, Sstp (sensu subst.)

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 4
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Polizacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) polizacz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.