myerszecz

Abore<re> id est detestare uel detestari (...) proprie myerszecz XV p. post. RozOss I 11rb

Wyraz hasłowy Mierzieć Hasło konkordancji Abhorrere
Wyraz(y) w transliteracji myerszecz Podstawa glosowania abore<re>
Język wyrazu obcego łaciński
1438
Komentarz paleograficzny W haśle łacińskim brak skrótu w postaci pojedynczej pionowej kreski na re.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mierzieć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mierzieć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.